static disruption
fohk:

MATT WEBER
shihlun:

Magazine advertisement of Fuji Film, 1938.
shihlun:

Jing Huang
shihlun:

Jing Huang